STERiK

Ontwikkeling in beeld met online kindportfolio STERiK

Ontwikkeling in beeld met online kindportfolio STERiK

Het online kindportfolio STERiK helpt de brede ontwikkeling van kinderen

WAT IS HET ONLINE KINDPORTFOLIO STERiK?

STERiK is het online kindportfolio dat past bij scholen die de brede ontwikkeling van kinderen hoog in het vaandel hebben.

Met STERiK brengen kinderen hun ontwikkeling in beeld op een tijdlijn met ervaringen en posters. Het is een plek waar kinderen laten zien wat ze al kunnen, waar ze mee bezig zijn, hoe ze zich ontwikkelen en waar ze van dromen. Kinderen kunnen dit delen met leerkrachten, familie, klasgenoten, vrienden en andere mensen die zich in hun omgeving bevinden. Doordat het kind zijn of haar ontwikkelingen en dromen visualiseert, krijg je als leerkracht de mogelijkheid om hen hier in te volgen en daarover gesprekken te voeren.

De bedoeling van STERiK is om kinderen te faciliteren in hun ontdekkingstocht naar hun eigen leef- wereld en kwaliteiten én om kinderen te stimuleren te groeien en te dromen. Door STERiK ervaart het kind meer zelfsturing.

Meer weten? Bekijk de video of lees verder.

Hoe werkt het online kindportfolio?

Elke school heeft een eigen website, waar kinderen kunnen inloggen op hun eigen account in hun groep. Leerkrachten loggen daar ook in.

Kinderen delen hun ervaringen in categorieën op een tijdlijn. Deze categorieën zijn zorgvuldig gekozen en vinden hun grondslag in de positieve psychologie en waarderend onderzoek. Een speciale categorie is ‘Zo groei ik’: hier kunnen kinderen aan de hand van  vier logische stappen hun leerdoelen omschrijven, een planning maken en bewijzen toevoegen. Hier vindt ook de koppeling met de leerlijnen plaats. Als een leerdoel is behaald, kan een leerling zijn eigen werk (letterlijk) bekronen.

Van deze ervaringen kunnen posters gemaakt worden, de tijdlijn-poster. Deze posters kunnen dienen als praatstuk of vertrekpunt bij bijvoorbeeld rapportgesprekken. De posters geven  weer waar het kind op dat moment staat, waar de interesses liggen en waar ze nieuwsgierig naar zijn.

Via de profielpagina kan ook een zogenaamde Ik-poster gemaakt worden. Deze poster kun je zien als een sociale kaart: waar leef het kind, wie is de familie, vrienden en helden. En ook een mooie categorie: Dit vind ik belangrijk. Deze poster kan bijvoorbeeld gebruikt worden als kinderen zich willen voorstellen of als aanvulling bij de tijdlijn-poster en een rapportgesprek.

De tijdlijn

  De tijdlijn is de startpagina van het online kindportfolio STERiK. Alle ervaringen die het kind toevoegt verschijnen in een cirkel op de tijdlijn. De ervaring helemaal bovenaan is het meest recent. In gesprek met de leerkracht, medeleerling of ouders reflecteert het kind op deze ervaring. De verschillende kleuren om de cirkels komen overeen met de verschillende categorieën (zie hiernaast) waar de ervaringen in zijn geplaatst. Daarnaast is er de mogelijkheid te filteren op categorie.

  Tijdlijn van het online kindportfolio

  de categorieën

  Op de tijdlijn staan de ervaringen die het kind in het portfolio plaatst. Deze ervaringen plaats zijn in 10 categorieën op te delen. De categorieën zijn in een positief uitnodigende titel en icoon gevat. Door te klikken op het filter-icoon, kun je je ook focussen op één bepaalde categorie. Dit kan handig zijn als je de ontwikkeling van een bepaalde categorie in beeld wil brengen.

  Categorie dit kan ik goed
  Dit kan ik goed
  Categorie hiervoor kun je me wakker maken
  Hiervoor kun je me wakker maken
  Categorie hier ben ik trots op
  Hier ben ik trots op
  Categorie dit accepteer ik van mezelf
  Dit accepteer ik van mezelf
  Categorie dit wil ik worden
  Dit wil ik worden
  Categorie hierdoor vergeet ik de tijd
  Hierdoor vergeet ik de tijd
  Categorie dit wil ik sterker maken
  Dit wil ik sterker maken
  Categorie hier ben ik nieuwsgierig naar
  Hier ben ik nieuwsgierig naar
  Categorie hier sta ik
  Hier sta ik
  Categorie zo groei ik
  Zo groei ik
  Categorie dit kan ik goed
  Categorie dit kan ik goed
  Dit kan ik goed
  Categorie hiervoor kun je me wakker maken
  Categorie hiervoor kun je me wakker maken
  Hiervoor kun je me wakker maken
  Categorie hier ben ik trots op
  Categorie hier ben ik trots op
  Hier ben ik trots op
  Categorie dit accepteer ik van mezelf
  Categorie dit accepteer ik van mezelf
  Dit accepteer ik van mezelf
  Categorie dit wil ik worden
  Categorie dit wil ik worden
  Dit wil ik worden
  Categorie hierdoor vergeet ik de tijd
  Categorie hierdoor vergeet ik de tijd
  Hierdoor vergeet ik de tijd
  Categorie dit wil ik sterker maken
  Categorie dit wil ik sterker maken
  Dit wil ik sterker maken
  Categorie hier ben ik nieuwsgierig naar
  Categorie hier ben ik nieuwsgierig naar
  Hier ben ik nieuwsgierig naar
  Categorie hier sta ik
  Categorie hier sta ik
  Hier sta ik
  Categorie zo groei ik
  Categorie zo groei ik
  Zo groei ik

  Zo groei ik

  ‘Zo groei ik’ is een speciale categorie in STERiK. In dialoog bepaalt het kind wat het wil leren, oefenen of onderzoeken. Door de opbouw van ‘Zo groei ik’ wordt het kind stapsgewijs door een onderzoekcyclus geleid. Hierbij kan de keuze gemaakt worden om een uitgebreid of een eenvoudig plan van aanpak te maken. De leerkracht speelt hier als onderwijsprofessional een essentiële rol. Door met het kind mee te kijken en het kind te bevragen, worden de stappen concreet vormgegeven.

  ‘Zo groei ik’ wordt door het kind in vier stappen doorlopen en afgesloten met bewijs van het behaalde doel. Als het laatste bewijs is toegevoegd, stuurt het kind een bericht naar de leerkracht. De leerkracht kan de stappen die het kind heeft genomen bekijken en eventueel koppelen aan een ontwikkel- of leerlijn. Het kind reflecteert vanuit waardering op het eigen handelen. Dit kan leiden tot bekroning van de ‘Zo groei ik’.

  Er wordt een kroon zichtbaar op de tijdlijn.

  Posters

  De tijdlijn-poster

  Met de ervaringen die op de tijdlijn worden gedeeld, kunnen de kinderen een poster maken. Deze poster kunnen ze helemaal zelf ontwerpen en inrichten met wat zij eerder in het portfolio hebben geüpload. Door de beperkte ruimte is het noodzakelijk om keuzes te maken: wat wil ik laten zien?

  Poster van het online kindportfolio

  De ik-poster

  De Ik-poster is gekoppeld aan de categorie ‘Hier sta ik’. Hier wordt het kind uitgenodigd zelf zijn of haar sociaal dynamisch systeem in kaart te brengen. Dit doet het kind door familie-

  leden, vrienden, helden etc. die een rol in het leven spelen, aan de poster toe te voegen. Het kind wordt gestimuleerd na te denken over de normen en waarden die het wil naleven, maar ook over (grotere) thema’s die hij of zijn belangrijk vindt.

  Poster van het online kindportfolio

  De leerlijnen en ontwikkelgebieden

  Met STERiK willen we het kind leren zelf sturing te geven aan de eigen ontwikkeling. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt leerlijnen en ontwikkelgebieden te koppelen aan de activiteiten die het kind of de groep ontplooit binnen de categorie ‘Zo groei ik’. Hiermee geven we nog meer handvatten aan doelgericht ontwikkelen. De onderwijsprofessional koppelt de leerlijn aan de activiteit voor het kind of bij groepsopdrachten in één keer voor de hele groep. Het kind kan dit ook zelf doen. Zo maken we tevens mogelijk om de brede ontwikkeling te monitoren.

  Er zijn diverse leerlijnen en ontwikkelgebieden beschikbaar voor het portfolio (SLO leerlijnen, CED-leerlijnen, leerlijnen curriculum.nu, dalton ik-doelen, brede vaardigheden wij-leren.nl). STERiK biedt scholen tevens de mogelijkheid om eigen leerlijnen of ontwikkelgebieden op te nemen.

  Het Rapport

  Met STERiK bieden we een ondersteunend instrument bij het volgen van de brede ontwikkeling. Een extra functie die de school hierbij kan inzetten is het rapport. In ons (standaard)rapport zijn de uitgangspunten van STERiK; een positief, kritische grondhouding gebaseerd op waarderend onderzoek, als onderlegger gebruikt. Dit is in woord en beeld terug te zien en te lezen. Het taalgebruik is gericht op groei met de mogelijkheid voor een toelichting. Het beeld is een verbinding naar de wereld.

  Het rapport van het online kindportfolio

  Partners

  Nieuwsgierig geworden naar het online kindportfolio?

  Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel met Martijn van Keulen via 0345 471 370 of stuur een e-mail naar m.vankeulen@bureausterk.nl.

  We nemen dan snel contact op om te kijken hoe we je verder kunnen helpen.